UZ Brussel

UZ Brussel en Corecrew, een duo hand in hand. We staan garant voor een webapplicatie die een efficiënte planning en opvolging mogelijk maakt.
Uz Brussel

Wie is de klant?

Het Universitair Ziekenhuis Brussel is het ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel. Het is verbonden aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB en werkt nauw samen met het departement Gezondheidszorg van de Erasmushogeschool Brussel. Deze drie vormen samen met Health City de Medische Campus Jette.

Het UZ Brussel streeft op regionaal, nationaal en internationaal vlak naar een totaalpakket aan erkende gezondheidsdiensten van de hoogste kwaliteit dat zowel basisgeneeskundige zorg als spitstechnologie omvat en toegankelijk is voor iedereen.

Om dit te bereiken is er niet alleen een goede communicatie nodig met de patiënt, maar ook een sterke communicatie onderling. Daarom voorziet de afdeling radiologie een interne tool voor betere communicatie.

 

Klant
UZ Brussel

De vraag van de klant

De afdeling radiologie van UZ Brussel wilde een beveiligde, online webapplicatie die toegang geeft aan het secretariaat, artsen en studenten.

Deze tool heeft twee primaire functionaliteiten. Enerzijds is er de communicatie tussen secretariaat en artsen, waarbij de planning van de artsen per afdeling kan worden gecommuniceerd.
Anderzijds is er de communicatie tussen artsen en studenten, waarbij artsen de capaciteiten van de studenten kunnen beoordelen.

overlay-white overlay-black
Uz Brussel labo
UZ Brussel radiologie
overlay-white overlay-black

Onze oplossing

We ontwikkelden een beveiligde webapplicatie met drie type gebruikers.
Het secretariaat kan als gebruiker studenten en artsen toevoegen aan het systeem. Ook kunnen ze de planning opmaken en ingeven.
De artsen kunnen deze planning bekijken en aanpassingen (vb. vakantie-dagen) aanvragen. Ook kunnen ze scores geven aan studenten tijdens hun stage.
De studenten kunnen hun stores bekijken en een evaluatie geven aan de artsen.

De tool is opgemaakt in een elegant, fris design. Er is extra aandacht besteedt aan het zo eenvoudig mogelijk maken voor het aanpassen van de planning. Zo kan het secretariaat een template gebruiken om de weekplanning automatisch in te vullen.

overlay-white overlay-black
Uz Brussel webapplicatie
overlay-white overlay-black

Wat de klant zegt

Voor onze interne dienstplanning voor radiologen en studenten kozen we voor Corecrew om deze ingewikkelde puzzel via een app te digitaliseren. De custom made oplossing vergde heel wat overleg en fine tuning, maar resulteerde in een bruikbare, overal te raadplegen tool.

Walter Rijsselaere
Projectverantwoordelijke
overlay-white overlay-black
Uz Brussel
Uz Brussel interieur
overlay-white overlay-black